TUTUKLULUĞA İTİRAZ

TUTUKLULUĞA  İTİRAZ

Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanununda koruma tedbiri olarak ifade edilmektedir. Tutuklama tedbirinin kişi özgürlüğü ile ilgili olması sebebiyle tutuklamanın süresi, ne şekilde ve nasıl tutuklama kararı verilebileceği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Tutuklama tedbiri sonrası kişilerin bu tedbire itirazı söz konusu olmaktadır. Tutuklamaya itiraz nasıl yapılır? tutuklamaya itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Tutuklamaya itirazı kim yapabilir? Gibi pek çok soru bu yazıda tartışılacaktır. 

Tutukluluğa İtiraz Etmek Mümkün Müdür?

Şüpheli veya sanık tutuklama kararına itiraz edebilir. Tutuklama kararı Sulh Ceza Hakimliğince verilebileceği gibi kovuşturma esnasında dosyayı inceleyen mahkemece de verilebilir. Bu karara itiraz yolu açık bırakılır. 

Tutuklama Kararına İtiraz Ne Zaman Yapılır?

Tutuklama kararına itiraz CMk 101. maddenin 5. fıkrasının atfı ile yine aynı kanunun 267 ve 268. maddelerine göre kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN içerisinde yapılmalıdır. 

Tutuklama Kararına İtiraz Hangi Mahkemeye Yapılır?

Tutuklama kararına itiraz kararı veren merciye yapılır.  Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan merciiye gönderir. Tutuklama kararına itirazı incelemeye yetkili merciin hangi mercii olduğu Ceza Muhakemesi Kanunun ilgili 268. maddesinin 3. fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre; örneğin Kasten Öldürme suçlaması ile gözaltına alınan bir şüphelinin Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgusu sonrası tutuklanması durumunda itirazı kararı veren mercii sırayla takip eden mercii incelemeye yetkilidir. Sadece Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklama kararı verilmez. Aynı zamanda Asliye veya Ağır Ceza Mahkemelerince de tutuklama kararı verilebilmektedir.  Hırsızlık Suçlaması ile Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan bir sanığın duruşma sırasında hakim tarafından tutuklanması durumunda CMK 268’e göre itirazı incelemeye yetkili mercii yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesidir.

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Tutuklama kararına itiraz sözlü yapılabileceği gibi dilekçe hazırlanmak suretiyle yazılı da yapılabilir.  Yazılı bir şekilde sunulacak dilekçe ile tutuklama kararına itiraz gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde dile getirilir. 

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tutuklama kararına itiraz dilekçesi şüpheli veya sanık tarafından hazırlanabileceği gibi vekil tarafından da hazırlanarak ilgili merciiye verilebilir. Tutuklama kararına itiraz dilekçesi her şüpheli ve sanık için öz durumlarına göre değişkenlik gösterecektir. Bir sanıkta suç vasfının değişme ihtimali söz konusu iken bir şüpheli için tutuklama yasağının var olduğu bir halden bahsedilebilir. Sadece objektif unsurlar yani esasa ilişkin beyanlar değil aynı zamanda subjektif durumlar -günümüz pandemisinde kronik rahatsızlığın varlığı gibi – da dile getirilebilir. Bu nedenledir ki tek bir örnek Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi tüm itirazlar için kullanılamayacaktır. Sadece ve sadece dilekçe yazımı için kanaatimizce şablon oluşturabilecektir. 

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Örneği 2022

Şimdi! Vakanız için Ücretsiz Danışmanlık Alın.